System Rozliczeń z
Narodowym Funduszem Zdrowia

realizacja i rozliczenia zleceń na wyroby medyczne

przedmioty
ortopedyczne

środki
pomocnicze

aparaty
słuchowe

szkła
okularowe